MAGAZIN CULTURAL

× Prima Pagina Desteptarea Istorie Enigme Stiinta Documentare Muzica Bancuri Utile
 

Mulţumită KGB-ului şi criminalului Ion Iliescu, membrii eşalonului 2 al Partidului Comunist Român (PCR) au ajuns, după 1989, miniştri, parlamentari, chiar prim-miniştri (VII)

A Saptea Dimensiune • Istorie • Valentin - 16800 articole • 1557 vizualizari • acum 2 ani: 31-12-2022, 00:00:39 ★★★★★
 

Octavian Ştireanu (fost parlamentar PSD, directorul fiţuicii Azi, organ al Frontului Salvării Naţionale, predecesorul PSD-ului, fost consilier al KGB-istului criminal Ion Iliescu, preşedintele României, 2000-2004, fost secretar de stat în guvernul puşcăriaşului Adrian Năstase), articol scris înainte de decembrie 1989, adică în dictatura comunistă: „Teze fundamentale din gîndirea preşedintelui Nicolae Ceauşescu

Sărbătoarea tinereţii revoluţionare

(…) Au urmat apoi primele zile, primii ani ai noii orînduiri, care l-au găsit pe tovarăşul Nicolae Ceauşescu, alături de tovarăşa Elena Ceauşescu, în fruntea tinerilor comunişti ai ţarii, mobilizînd, electrizînd conştiinţe, dedicîndu-şi întreaga energie şi capacitate creatoare mersului îaninte pe drumul făuririi societăţii socialiste multilateral dezvoltate şi înaintării societăţii noastre spre comunism.

Tovarăşul Nicolae Ceauşescu se identifică în mod indestructibil cu modelul înălţător de viaţă şi muncă, de gîndire şi acţiune revoluţionară pe care întreaga sa personalitate îl reprezintă în conştiinţa tinerei generaţii a patriei.

Pilduitoarea viaţă şi operă teoretică a tovarăşului Nicolae Ceauşescu, gîndirea sa cutezătoare şi acţiunea revoluţionară acordă în mod constant un loc important problematicii tineretului, exercitînd astfel, prin ele însele, o uriaşă forţă de atracţie pentru tînăra generaţie a patriei.

Pentru tineretul ţării, un minunat exemplu de muncă şi dăruire patriotică îl reprezintă, de asemenea, personalitatea strălucită a tovarăşei Elena Ceauşescu, eminent om politic, cu un rol de frunte în istoria mişcării revoluţionare din România, comunist înflăcărat ale cărei viaţă, luptă revoluţionară şi contribuţie prestigioasă la dezvoltarea ştiinţei, a învăţămîntului şi culturii româneşti constituie un model înălţător pentru tînăra generaţie a patriei.

Dreptul şi obligaţia de a participa la viaţa social-politică a colectivităţii, la organizarea şi conducerea acesteia constituie chintesenţa posibilităţilor de formare şi afirmare multilaterală create tinerei generaţii de patria noastră.

Creşterea rolului conducător al partidului, o necesitate a înaintării spre comunism

Conducerea naţiunii române de către partidul comuniştilor este un produs al istoriei, este rezultatul unui intens şi efervescent proces de cristalizare şi individualizare a forţelor progresiste celor mai înaintate ale poporului român şi de concentrare a lor sub semnul distinctiv al luptei pentru împlinirea unor aspiraţii fundamentale la care nici o altă forţă politică nu se putuse angaja.

Asumîndu-şi misiunea istorică de a apăra interesele generale ale oamenilor muncii, de a lupta pentru independenţa şi suveranitatea patriei, de a înfăptui revoluţia de eliberare socială şi naţională, de a realiza revoluţia socialistă şi de a declanşa amplul proces de făurire a societăţii socialiste multilateral dezvoltate pe pămîntul României, partidul comunist s-a dovedit a fi singura forţă politică ce a meritat mandatul de supremă încredere acordat de naţiunea română, de a o conduce în mersul istoriei.

Gîndul şi fapta gloriosului nostru partid: Propăşirea patriei române

Într-adevăr, industrializarea socialistă era o necesitate economică deoarece ea constituie calea principală de creare a bazei tehnico-materiale a socialismului. Aşa cum atestă deja experienţa istorică, numai marea industrie maşinistă putea să înzestreze cu mijloacele de muncă cele mai avansate toate celelalte ramuri de activitate în general, ramurile producţiei materiale, în special.

Totodată, în realităţile social-economice din România, industrializarea socialistă a constituit singura cale pe care se putea merge pentru a smulge ţara din înapoierea economică moştenită de la orînduirea socială precedentă.
(…)
Iată de ce glorioasa aniversare a partidului nostru – pentru care dezvoltarea ţării a fost dintotdeauna un fundamental obiectiv programatic – găseşte întregul popor muncind cu abnegaţie şi elan revoluţionar pentru realizarea prevederilor stabilite la cel de-al XIII-lea Congres al P.C.R. pentru actualul cincinal, la sfîrşitul căruia ţara noastră se va situa la un nivel mediu de dezvoltare.
(Flacăra, nr. 12, 20 martie 1987, pag. 5)

Citeste si articolele:

  • Mulţumită KGB-ului şi criminalului Ion Iliescu, membrii eşalonului 2 al Partidului Comunist Român (PCR) au ajuns, după 1989, miniştri, parlamentari, chiar prim-miniştri (V)
  • Mulţumită KGB-ului şi criminalului Ion Iliescu, membrii eşalonului 2 al Partidului Comunist Român (PCR) au ajuns, după 1989, miniştri, parlamentari, chiar prim-miniştri (II)
  • Mulţumită KGB-ului şi criminalului Ion Iliescu, membrii eşalonului 2 al Partidului Comunist Român (PCR) au ajuns, după 1989, miniştri, parlamentari, chiar prim-miniştri (III)
  • Mulţumită KGB-ului şi criminalului Ion Iliescu, membrii eşalonului 2 al Partidului Comunist Român (PCR) au ajuns, după 1989, miniştri, parlamentari, chiar prim-miniştri (IV)
  • Mulţumită KGB-ului şi criminalului Ion Iliescu, membrii eşalonului 2 al Partidului Comunist Român (PCR) au ajuns, după 1989, miniştri, parlamentari, chiar prim-miniştri (VI)
 
Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Messenger
 
Continuare pe A Saptea Dimensiune » Articole A Saptea Dimensiune » Istorie » Valentin - 16800 articole »
 
Mulţumită KGB Ului Criminalului Iliescu Membrii Eşalonului Partidului Comunist Român Ajuns Miniştri Parlamentari Prim Miniştri
 
Niciun comentariu
 
Adauga comentariu